Приликата между блондинка и пушка...

- Знаете ли приликата между ловната пушка и блондинката?
- Приликата е, че и двете се чупят в кръста.

Total votes: 0