Лъвът се женил...

Лъвът се женил и поканил всички животни на сватбата. Дошла мишката, написала чек и я подала на лъва. ״Заповядай брат ми”. Лъвът се ядосал. “Поканих те на сватба, но откога сме братя?” Мишката казала: “И аз бях лъв преди да се оженя”

Total votes: 0