Директорът на обеднял цирк...

Директорът на обеднял цирк имал нужда от главна атракция и убедил акробат да облече костюм на горила. Измамата имала успех, човекът ентусиазирано играел ролята си. Един ден обаче прекалил и паднал в клетката на лъва. - Помощ! Помощ! - завикал той. Лъвът надал могъщ рев, нахвърлил му се, поставил лапа върху гърдите му и изръмжал: - Млъкни, иначе и двамата ще си изгубим работата!

Total votes: 0