Синът на мутра трябвало...

Синът на мутра трябвало да се яви на приемен тест за следване в университета. Баща му сложил в плик 6000 долара с бележка: "По хиляда за всяка единица от оценката". След изпита в плика намерил 4000 долара със следната бележка" "Ресто".

Total votes: 0