Учителката се оплаква...

Учителката се оплаква от сина на една мутра:
- Синът ви ме нарече проститутка!
Мутрата вика сина си и го перва зад врата:
- На какво прилича това бе? Учителката теб учи ли те? Учи те! Грижи ли се за теб? Грижи се! Какво ти влиза в работата на теб с какво се занимава тя след работно време?

Total votes: 0